Wariograf Lublin

Poligraf Lublin

Według badań przeprowadzonych przez University of Massachusetts przeciętny człowiek kłamie od jednego do dwóch dziennie. Jednak liczba ta może się różnić w zależności od wieku, płci i kontekstu społecznego danej osoby.
Badanie wariografem Lublin

Na przykład niektóre badania sugerują, że młodsi ludzie kłamią częściej niż starsi, a mężczyźni częściej kłamią niż kobiety. Badania poligraficzne stosowane są do detekcji nieszczerości poprzez monitorowanie stanu emocjonalnego i psychologicznego człowieka, który przekłada się na niewolicjonalne reakcje organizmu.

 

Badania poligraficzne są również znane jako testy wykrywania kłamstw lub testy wierności. Wykonywane za pomocą poligrafu, czyli urządzenia, którego nazwa pochodzi od greckich słów „poly” (wiele) i „graf” (pisania). Poligraf komputerowy składa się jednostki centralnej i szeregu czujników służących do zbierania danych z ciała osoby badanej.

 

Urządzenie rejestruje  m. in. zmiany w rytmie serca, oddechu, przewodnictwie i oporności elektrycznej skóry, aby określić, w jaki sposób osoba reaguje na pytania i stres z nimi związany.

 

Opierając się na badaniach naukowych i aktualnej wiedzy z dziedziny psychologii, fizjologii i medycyny, wykwalifikowany ekspert może na podstawie analizy tych odczytów zakwalifikować daną osobę do grona ludzi prawdomównych lub mijających się z prawdą.

Poligraf (inaczej wariograf) służy do monitorowania i rejestrowania reakcji organizmu niezależnych od naszej woli. To na ich podstawie ekspert po analizie wykresów kwalifikuje osobę badaną do grupy osób prawdomównych lub nie. Nie istnieje żadne urządzenie, które bezpośrednio wykrywa kłamstwo.

 

Podobnie nie istnieją metody oszukania poligrafu, a sztuczki począwszy od zażycia leków po pinezkę w bucie należy pozostawić w sferze filmowych fantazji. Chociaż zdarzają się incydentalnie próby zakłócania badania, wykształcony i doświadczony poligrafer bez problemu je wykryje.

Zgodnie z teorią poliwagalną, reakcje emocjonalne są zawsze odzwierciedlane w reakcjach fizjologicznych organizmu (m. in. aktywność mięśni, rytm serca, zmiany ciśnienia krwi i częstość oddechu). Reakcje te są nieświadome czyli autonomiczne, a ich intensywność i szybkość mogą być wykorzystane do oceny odpowiedzi na poszczególne pytania jako fałszywych.

 

Zdrada związana jest zawsze z dużym stresem, poczuciem niepewności o jej wykrycie i strachem przed rozpadem związku czy oceną bliskich. W związku z powyższym reakcje organizmu osoby badanej w zakresie tego typu spraw należą do jednych z najbardziej wyraźnych i oczywistych.

 

Łatwo sobie wyobrazić jak czuje się osoba nakryta na zdradzie, czy jakie emocje towarzyszą mężowi, którego żona odbiera telefon od jego kochanki. Co istotne, należy pamiętać, że poligraf działa w oparciu o reakcje organizmu na ślady pamięciowe, a nie uczucia, zatem pytania zadawane w trakcie testu muszą dotyczyć konkretnych zdarzeń, zachować czy sytuacji (np. Czy w trakcie trwania związku małżeńskiego z Anną Nowak odbywał Pan stosunki seksualne z innymi kobietami?), zamiast emocji (np. Czy wciąż kocha Pan żonę?).

Gdy w grę wchodzą duże pieniądze, nie ma miejsca na przypadek, a ryzyko należy ograniczać do minimum. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Klientom jak najdokładniejsze i najbardziej wiarygodne wyniki przeprowadzanych badań.

 

Bazując na swoim doświadczeniu, ciągłym poszerzaniu wiedzy i nowoczesnym sprzęcie, daję gwarancję rzetelnych wyników na podstawie sumiennie przeprowadzanych badań zgodnie z obowiązującymi standardami.

 

Oferuję badania z zakresu weryfikacji kandydatów przed zatrudnieniem, audytu bezpieczeństwa, sprawdzenia przepływu informacji, ale również w ramach postępowań dyscyplinarnych, czy spraw karnych z zakresu szpiegostwa przemysłowego, oszustwa i kradzieży.

Obszary badań

01

SPRAWY MAŁŻEŃSKIE I RODZINNE

 • zdrada
 • kradzież
 • narkotyki
 • hazard
 • sprawy spadkowe
 • ocenia wiarygodności świadków
02

BIZNES I BEZPIECZEŃSTWO

 • korupcja
 • weryfikacja przed zatrudnieniem
 • weryfikacja kontrahentów
 • audyt bezpieczeństwa
 • przepływ informacji wrażliwych
 • szpiegostwo przemysłowe
 • nieuczciwa konkurencja
 • kradzież i oszustwo
 • nadużycia
 • przekroczenie uprawnień
03

KRYMINALISTYKA

 • ocena wiarygodności świadków i podejrzanych
 • weryfikacja zaangażowania osoby w sprawę
 • sprawdzenie wiedzy osoby o sprawcy
 • eliminacja osób podejrzanych
04

SEKSUOLOGIA

 • diagnozowanie zaburzeń behawioralnych
 • wsparcie procesu terapeutycznego
 • pomoc w diagnozowaniu dewiacji
 • ocena postępów terapii sprawców przestępstw na tle seksualnym
05

MARKETING

 • badanie reakcji na reklamy
 • weryfikacja informacji pozyskanych w badaniach marketingowych.
 • ocena wiarygodności ankietowanych

Maciej Doryk - poligrafer

Wykształcenie z zakresu badań psychofizjologicznych zdobywał w Polsce i za granicą (certyfikat Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych (PTBP), European Polygraph Association (EPA), dyplom European Polygraph Academy). Kryminolog, seksuolog kliniczny. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu badań poligraficznych (wariograficznych), wpisany na listę ekspertów rekomendowanych przez PTBP do badań procesowych, pozaprocesowych i terapeutycznych. 

 

Specjalizuje się w badaniach kadrowych, gospodarczych oraz sprawców przestępstw na tle seksualnym, zarówno w procesie karnym, jak i terapeutycznym. Prowadzi badania w Lublinie i innych miastach województwa.

Badania poligrafem na terenie całej Polski

Jeżeli chcesz wykonać badanie wariograficzne w Lublinie, skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń, a rozwieję Twoje wątpliwości. Konsultacja jest bezpłatna i trwa tak długo, by odpowiedzieć na wszystkie pytania, które mi zadasz. Może odbyć się stacjonarnie lub online. Skorzystaj z usług certyfikowanego poligrafera i poznaj prawdę. Dowód z badań poligraficznych jest uznawany przez polskie sądy.

Scroll to Top