Wariograf Gdańsk

Poligraf Gdańsk

Zaufanie jest niezbędnym elementem każdego udanego biznesu. Bez zaufania nie można budować silnych relacji z klientami, partnerami i pracownikami.
Badanie wariograficzne Gdańsk

Zaufanie jest niezbędnym elementem każdego udanego biznesu. Bez zaufania nie można budować silnych relacji z klientami, partnerami i pracownikami.

 

Gdy zaufanie znajduje realne potwierdzenie, firmy mogą działać wydajniej, zwiększyć zadowolenie klientów oraz pielęgnować poczucie współpracy i lojalności. Niezawodnym sposobem na weryfikację lojalności i rzetelności pracowników czy kontrahentów są badania poligraficzne.

 

Warto wspomnieć, że w wielu krajach np. Izraelu tego typu testy służą firmom ubezpieczeniowym do sprawdzenia, czy żądanie wypłaty odszkodowania nie wiąże się z sytuacją wynikającą z celowego działania. Zaufanie jest również niezbędne do współpracy i innowacji.

 

Kiedy wszyscy zaangażowani w dany projekt ufają sobie nawzajem, jest bardziej prawdopodobne, że zaangażują się w znaczący dialog i będą współpracować w celu rozwiązania problemów.

Paweł Horoszowski był polskim kryminologiem, który szczególnie zasłynął jako twórca podstaw współczesnej kryminologii. Urodził się w 1883 roku w Warszawie, ale znaczną część swojego życia pracował w Gdańsku, gdzie też zmarł w 1957 roku.

 

Był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i jednym z pierwszych profesorów kryminologii w Europie. To właśnie jemu przypisuje się nazwanie poligrafu wariografem. Co ciekawe, nazwa ta funkcjonuje tylko w języku polskim.

 

Odnosi się do urządzenia, które za pomocą czujników umieszczonych na ciele osoby badanej monitoruje i rejestruje niewolicjonalne czyli autonomiczne reakcje organizmu na zadawane pytania. Ich analiza pozwala poligraferowi na zakwalifikowanie danej osoby do grona ludzi prawdomównych lub mijających się z prawdą.

Przyciągając turystów, ale i inwestorów, Trójmiasto zachęca nie tylko perspektywą życia u wybrzeży Bałtyku, ale też coraz wyższą jakością życia, ofertą kulturalną i biznesami rozwijającymi się w zawrotnym tempie. W ciągu ostatnich lat bez wątpienia stało się jednym z najatrakcyjniejszych inwestycyjnie regionów w Polsce.

 

Szacuje się, że stanowi trzeci największy rynek biurowy w kraju przekraczając w 2022 roku 1 mln metrów kwadratowych powierzchni. Nie ma wątpliwości, że jest miastem, gdzie dobrze się inwestuje, pracuje i tworzy.

 

Biznes to zaufanie, a zaufanie buduje się poprzez spójną i niezawodną komunikację. Firmy niezmienne dążą do jasnego komunikowania swoich celów, wizji i zadań oraz do pokazywania, że są wiarygodne i godne zaufania. Powinny być transparentne w swoich kontaktach z klientami, partnerami i pracownikami oraz konsekwentne w realizowaniu ustalonych wizji.

 

Najwyższą pozycję na rynku mają te podmioty, które dążą do zachowania etycznych i uczciwych praktyk w całej swojej działalności przestrzegając usystematyzowanych wartości, okazując szacunek wszystkim pracownikom i klientom oraz zapewniając, że ich działania są zgodne ze wszystkimi przepisami i regulacjami.

 

We wszystkich wymienionych obszarach kluczowe są zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Najprostszą drogą do ich uzyskania jest zatrudnianie osób, które przejdą pozytywnie weryfikację, a następnie cykliczne sprawdzanie ich lojalności i motywacji, co w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje jako pracownicze testy przesiewowe (ang. periodic polygraph screening test).

 

Zazwyczaj dotyczą one osób piastujących stanowiska narażone szczególnie na korupcję, działanie nieuczciwej konkurencji lub posiadających dostęp do danych wrażliwych.

Zdrada może zniszczyć relacje na różne sposoby, w zależności od jej charakteru. Zdrada może prowadzić do uczucia zranienia, złości i nieufności. Może prowadzić do zerwania komunikacji i intymności, a także do poczucia niepewności i niskiej samooceny.

 

Co więcej, może sprawić, że partner będzie mniej skłonny do inwestowania w związek i wkładania niezbędnego wysiłku. Najczęściej jednak kończy się rozpadem relacji. Tym bardziej budzi silne emocje, co przekłada się na wyniki badań poligraficznych w tym obszarze.

Maciej Doryk - poligrafer

Certyfikowany ekspert badań poligraficznych (Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych (PTBP), European Polygraph Association (EPA), absolwent European Polygraph Academy), członek Komitetu Prawnego Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych wpisany na listę rekomendowanych ekspertów przez PTBP, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

 

Kryminolog i seksuolog kliniczny (Warszawski Uniwersytet Medyczny). Zajmuje się badaniami niemal we wszystkich obszarach, ale zwłaszcza w zakresie postępowań kwalifikacyjnych/rekrutacji, audytu bezpieczeństwa oraz diagnozowania sprawców przestępstw na tle seksualnym i wspomagania procesu terapeutycznego. Prowadzi badania na terenie Gdańska i całego Trójmiasta.

Badania wykonuje osobiście. 

Umawiając się na badanie masz pewność, że unikasz pośredników i wiesz z góry, że przeprowadzi je ekspert posiadający odpowiedni kwalifikacje, a procedura zostanie przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi standardami.

Obszary badań

01

SPRAWY MAŁŻEŃSKIE I RODZINNE

 • zdrada
 • kradzież
 • narkotyki
 • hazard
 • sprawy spadkowe
 • ocenia wiarygodności świadków
02

BIZNES I BEZPIECZEŃSTWO

 • korupcja
 • weryfikacja przed zatrudnieniem
 • weryfikacja kontrahentów
 • audyt bezpieczeństwa
 • przepływ informacji wrażliwych
 • szpiegostwo przemysłowe
 • nieuczciwa konkurencja
 • kradzież i oszustwo
 • nadużycia
 • przekroczenie uprawnień
03

KRYMINALISTYKA

 • ocena wiarygodności świadków i podejrzanych
 • weryfikacja zaangażowania osoby w sprawę
 • sprawdzenie wiedzy osoby o sprawcy
 • eliminacja osób podejrzanych
04

SEKSUOLOGIA

 • diagnozowanie zaburzeń behawioralnych
 • wsparcie procesu terapeutycznego
 • pomoc w diagnozowaniu dewiacji
 • ocena postępów terapii sprawców przestępstw na tle seksualnym
05

MARKETING

 • badanie reakcji na reklamy
 • weryfikacja informacji pozyskanych w badaniach marketingowych.
 • ocena wiarygodności ankietowanych

Badania poligrafem na terenie całej Polski

W celu umówienia terminu badania w Gdańsku napisz wiadomość korzystając z formularza na stronie lub zadzwoń. Każde badanie poprzedzone jest konsultacją i wywiadem dotyczącym problematyki badanej sprawy i jej wszystkich aspektów, co jest mi niezbędne do prawidłowego sformułowania pytań. Czas oczekiwania na badanie zazwyczaj nie przekracza jednego tygodnia.

 

Staram się dopasowywać do dostępnych terminów i możliwości Zleceniodawców tak, by nasza współpraca była dla nich zawsze komfortowa i udana.

Scroll to Top