Wariograf Rzeszów

Poligraf Rzeszów

Ostatnie trzy dekady to dla Rzeszowa okres nieustannych przemian. Miasto zaskakuje dynamicznym rozwojem.
Badanie wariografem w Rzeszowie

W Rzeszowie powstają nie tylko nowe osiedla mieszkaniowe, ale także zieleń, dzięki czemu miasto przyciąga nowych mieszkańców i inwestorów oraz staje się dobrym miejscem do prowadzenia biznesu. Badania poligraficzne stały się nieodłącznym elementem w rekrutacji i audycie dla liczących się na rynku firm z sektora energetyki, bezpieczeństwa i technologii.

 

W czasach, gdy informacja jest na wagę złota, a wyniki badań często kosztują miliony, nikt nie może pozwolić sobie na brak zaufania wobec pracowników. Najpopularniejszą metodą wykorzystywaną przy rekrutacji i audycie są tzw. testy przesiewowe. To typ testu, który nie odnosi się do konkretnej kwestii, ale porusza wiele problemów (narkotyki, hazard, nieautoryzowany przepływ informacji, występowanie materiałów nacisku, popełnione przestępstwa), które mogą mieć znaczenie dla potencjalnego pracodawcy.

 

Badania zatrudnionych już osób stosuje się do weryfikacji ich lojalności i motywacji przeprowadzając takie testy cyklicznie, stąd często nazywa się je periodycznymi (ang. periodic polygraph screening test).

Badania wariograficzne mogą być skutecznym narzędziem w wielu sytuacjach. W Stanach Zjednoczonych są od lat powszechnie stosowane w systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i często stanowią przełomowy dowód w sądzie.

 

Wyniki psychofizjologicznych badań poligraficznych są zwykle wykorzystywane do potwierdzenia innych dowodów, gdy podejrzany zaprzecza udziałowi w przestępstwie lub w celach eliminacyjnych dla ograniczenia grona podejrzanych.

 

Mogą również pomóc w dochodzeniu dostarczając dodatkowych informacji o sprawie i wskazując śledczym właściwy kierunek działania.

Błędem jest nazywanie poligrafu wykrywaczem kłamstw choćby dlatego, że takie urządzenie nie istnieje. Poligraf ma za zadanie rejestrować niewolicjonalne reakcje organizmu pod wpływem odpowiedzi na zadawane pytania i na podstawie tych rekacji ekspert dokonuje oceny osoby badanej jako prawdomównej, bądź nie. Bazując na autonomicznych, niezależnych od woli osoby badanej reakcjach, stał się urządzeniem, którego nie da się oszukać.

 

Chociaż zdarzają się próby zakłócania wyników badania, doświadczony poligrafer bez problemu je wykryje. Jeśli chodzi o pytania, obowiązuje ogólna zasada działań i czynności, co oznacza, że każde pytanie musi być skierowane do znanych sytuacji i osobistych doświadczeń osoby badanej, unikając pytań związanych z jej pragnieniami i przekonaniami. Wspólną cechą wszystkich pytań jest odpowiedź „TAK lub NIE”. 

 

Poligrafer musi zawsze upewnić się, że badany w pełni rozumie każde pytanie, używając odpowiednich terminów i słownictwa. Za wszelką cenę należy unikać niejednoznaczności, zwłaszcza w celu ograniczenia błędnych przekonań osoby badanej. 

 

Rejestrowane reakcje fizjologiczne obejmują między innymi aktywność oddechową, zmiany ciśnienia krwi i przewodnictwo elektryczne skóry.

Historia wykrywania kłamstw sięga czasów starożytnych, kiedy ludzie na podstawie obserwacji zachowań innych próbowali ustalić, czy ktoś mówi prawdę. Stosowane metody obejmowały ocenę mimiki, języka ciała i wzorców mowy.

 

Ponadto niektóre kultury praktykowały techniki wróżenia, takie jak czytanie wnętrzności zwierząt lub rzucanie losów w celu ustalenia winy lub niewinności. W czasach nowożytnych praktyka wykrywania kłamstw została sformalizowana i rozwinięta w kierunku wykorzystania narzędzi i metod naukowych.

 

Najskuteczniejszą i najpopularniejszą stosowaną formą wykrywania kłamstw jest właśnie poligraf, który wykorzystuje szereg czujników do pomiaru reakcji fizjologicznych, takich jak tętno, cykl oddechowy czy wytwarzanie potu.

 

Dane te są następnie wykorzystywane do ustalenia, czy ktoś mówi prawdę, czy kłamie na podstawie analizy uzyskanych wykresów obrazujących wymienione reakcje.

Obszary badań

01

SPRAWY MAŁŻEŃSKIE I RODZINNE

 • zdrada
 • kradzież
 • narkotyki
 • hazard
 • sprawy spadkowe
 • ocenia wiarygodności świadków
02

BIZNES I BEZPIECZEŃSTWO

 • korupcja
 • weryfikacja przed zatrudnieniem
 • weryfikacja kontrahentów
 • audyt bezpieczeństwa
 • przepływ informacji wrażliwych
 • szpiegostwo przemysłowe
 • nieuczciwa konkurencja
 • kradzież i oszustwo
 • nadużycia
 • przekroczenie uprawnień
03

KRYMINALISTYKA

 • ocena wiarygodności świadków i podejrzanych
 • weryfikacja zaangażowania osoby w sprawę
 • sprawdzenie wiedzy osoby o sprawcy
 • eliminacja osób podejrzanych
04

SEKSUOLOGIA

 • diagnozowanie zaburzeń behawioralnych
 • wsparcie procesu terapeutycznego
 • pomoc w diagnozowaniu dewiacji
 • ocena postępów terapii sprawców przestępstw na tle seksualnym
05

MARKETING

 • badanie reakcji na reklamy
 • weryfikacja informacji pozyskanych w badaniach marketingowych.
 • ocena wiarygodności ankietowanych

Maciej Doryk - poligrafer

Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, certyfikowany specjalista badań poligraficznych (Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych (PTBP), European Polygraph Association), ukończył European Polygraph Academy w zakresie badań psychofizjologicznych, członek Komitetu Prawnego Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych. Kryminolog i seksuolog kliniczny (Warszawski Uniwersytet Medyczny).

Prowadzi badania przede wszystkim w zakresie postępowań rekrutacyjnych, audytu bezpieczeństwa oraz diagnozowania sprawców przestępstw na tle seksualnym i wspomagania procesu terapeutycznego. Pracuje na terenie całego województwa podkarpackiego.

Badania poligrafem na terenie całej Polski

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń, aby umówić termin bezpłatnej konsultacji i badania wariografem w Rzeszowie. Z przyjemnością wyjaśnię wszelkie nurtujące Cię kwestie łącznie z aspektami prawnymi. Na wiadomości odpowiadam zazwyczaj w ciągu 24 godzin, a czas oczekiwania na badanie nie przekracza najcześciej 7 dni.

Scroll to Top